Da hele familien Lilledalen på Nordstrand ble rammet av Covid-19, stilte nabolaget opp: – Det betyr all verden for oss, rett og slett

Familien Lilledalen på Nordstrand er blitt hardt rammet av Covid-19, men går likevel inn i påsken fylt av takknemlighet.