Celebert besøk og heder og ære på kretstinget

Åge Hareide gjestet kretstinget i fotball, men det var dem som ble hedret som fikk mest applaus.