Frps Frank Sve liker det dårlig når noen påpeker at han farer med usannheter, og brukte mye verdifull møtetid under fylkestinget på tirsdag på å sjikanere og angripe MDG. Derfor vil jeg gjerne gjennomgå noen av utfallene til Sve, som i et forsøk på å gi seg selv økt legitimitet, endte sine mange tirader med å omtale seg selv i tredje person.

Her er Frps påstander:

1. «MDG vil legge ned 30 000 arbeidsplasser i Møre og Romsdal.»

Feil. Det MDG skrev i vårt forslag til fylkestinget, og som tapte voteringen med 1 stemme etter at Venstre og Krf stemte imot, var bl.a. dette: «Stortinget og regjeringen må derfor sette i verk umiddelbare tiltak for de ansatte i oljebransjen, i kombinasjon med en rask omstilling.»

Å kalle dette å legge ned 30 000 arbeidsplasser, er så ekstremt at det er på grensen til injurierende.

2. «MDG vil påføre folk kjøttskam.»

Feil. Påstanden er en gjenganger fra Frp, men MDG har aldri tatt ordet i sin munn. Vi er heller ikke mot norsk produksjon av kjøtt, slik Frp og andre av uforståelige grunner hevder, men vi ønsker at det skal skje med norske ressurser — ikke import av regnskogødeleggende soya fra Brasil.

3. «MDG er imot Oljefondet.»

Feil. MDG er tvert imot for den norske grunnrentemodellen som ligger til grunn for beskatning av oljeinntekter, og som har ført til velstand og omfordeling i Norge. Vi ønsker at den samme modellen skal brukes på oppdrettsnæringa, som henter ut astronomisk profitt ved bruk av fellesskapets hav- og fjordressurser. Da fylkesutvalget behandlet saken tidligere i år, stemte kun MDG for en slik skatt. Man må spørre seg om vi overhodet hadde hatt noe oljefond, dersom oljelobbyen på 70-tallet hadde vært like mektig som oppdbrettslobbyen er i dag.

4. «MDG vil påføre folk flyskam.»

Feil. Vi ønsker en fornuftig beskatning av flyreiser, som gjenspeiler den graden av skade CO2-utslipp påfører naturen og oss selv. Selv har jeg praktisert det jeg kaller klimasamvittighet i 25 år, og har kun flydd når jeg har vært helt nødt. Dette oppleves som provoserende for Frp, men har ingenting med skam å gjøre.

5. «MDG er alltid for bompenger, Frp er alltid mot.»

Feil. Dette er en klassiker fra valgkampen i fjor, mens Frp satt i regjering og forsøkte å ro seg unna i bompengesaken. I Møre og Romsdal har MDG og Frp stemt ulikt om bompenger. I Molde og Ålesund har MDG stemt for en større andel bompenger enn Frp, mens i Kristiansund er det omvendt. Her stemte Frp for en bypakke med flere hundre millioner mer i bompenger enn MDGs forslag. Nasjonalt er Frp det partiet som har stemt for flest bompengeprosjekter, mens MDG har stemt for færrest.

6. «MDG driver med landbruksskam.»

Denne er ny, men igjen:

Feil. MDG ønsker å verdsette maten og de som produserer den langt høyere. I Frps regjeringsperiode er flere tusen gårdsbruk lagt ned, selvforsyningsgraden er nede i 40 %, og bøndene får stadig mindre betalt for maten. I samme periode har vi spist stadig mer kjøtt, noe som tydelig viser at det ikke er lav kjøttproduksjon som truer norsk landbruk. Norge er nå Europas 7. billigste matland, justert for lønnsnivå. Før Frp og andre begynner å verdsette maten vår og de som lager den, vil raseringen av landbruket fortsette.

7. «MDG vil omstille Norge til beste for klimaet, økonomien og norske arbeidsplasser.»

Riktig! Men det var det jeg som sa.