Bytt ut Bunadsgeriljaen med et fredskorps

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bunadsgeriljaen ønsker å sette en endelig stopper for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR), de sier de vil stoppe behandlingen og dra ut pluggen. Det er ført både rettssaker for å flytte fellessykehuset, og påfølgende geriljakrig for å stoppe SNR, på grunn av en uenighet om lokalisering tilsvarende 20 minutter.

Dette er meningsløst – det kriges om feil sak på feil slagmark. Istedenfor aktiv dødshjelp bør pasienten få mer av den medisinen den har fått for lite av. Istedenfor å forsøke å stoppe byggingen av et fellessykehus bør en gå sammen og kjempe for at det skal bli best mulig.

Etter at første anbudsrunde for SNR ble avbrutt, har runde nummer to bekreftet at markedsprisen er langt over den kostnadsrammen som Helse Midt-Norge (HMN) har fastsatt. Det eneste man har oppnådd med utsettelsen er ekstra kostnader og minst to års forsinkelse, samt et «knadd» prosjekt som mange mener vil resultere i et nytt sykehus med permanent funksjonshemming fra fødselen av.

Allerede 1. mars 2013 uttrykte leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget bekymring for SNR: «Vi risikerer også at sjukehuset blir for lite den dagen det åpner, slik vi har sett med A-hus.» Daværende komiteleder var Bent Høie (H), og han har enda større grunn til å være bekymret i dag. Nå, samtidig som tomten klargjøres, spres det betydelig usikkerhet om eneste gjenværende anbyder vil få oppgaven med å bygge SNR.

Høsten 2014 sendte HMR ut et flygeblad til innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal, i forkant av høringsrunden for Idefaserapporten. Daværende direktør Astrid Eidsvik i HMR deltok på de åpne møtene i Molde, Kristiansund og Gjemnes om arbeidet med SNR. I flygebladet kunne en bl.a. lese:

«Om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Det nye sjukehuset skal etter planen stå ferdig i 2021. Det vil få eit sterkare og breiare fagmiljø enn dagens to sjukehus og skal vere stort nok til å dekke befolkninga i Nordmøre og Romsdal i 2030. Det er vedteke at sjukehuset skal ligge ein stad på strekninga frå Hjelset utanfor Molde til sørenden av Frei utanfor Kristiansund.»

Fredskorpset bør samle alle ordførerne i Møre og Romsdal til å skrive under et brev til HMN, der ordførerne ber om at kostnadsrammen for SNR justeres opp til markedsprisen. Akkurat slik de nylig gjorde da de gikk sammen og sendte brev til HMN angående den nye inntektsfordelingsmodellen mellom helseforetakene i regionen.

Tidligere har Fylkestinget i Møre og Romsdal gått inn for fellessykehus. Og de aller fleste politiske partiene er fortsatt for SNR. Fredskorpset bør bringe helseminister Bent Høie (H) på banen, som har vært ansvarlig praktisk talt hele tiden. Han plikter å sørge for at sykehuset blir bygd, det har vært nok utsettelser nå. Så får andre i ettertid vurdere Sykehusbygg og helseforetakenes håndtering av SNR.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken