Bystyret vil tillate «skiferlignende» tak i sentrum

Tar opp kampen mot fylket for å spare hus- og gårdeierne for store utgifter.