SISTE: Bystyret vil opprettholde dagens ordning og beholde sykehuset i Kristiansund og i Molde.

Les mer om saken her: Bystyret: Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus

Interpellasjonene

Kristiansund Ap ved leder Berit Tønnesen, så ikke lenger noen grunn til å være lojal til bystyrets tidligere fellessykehusvedtak.

«Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker», heter det blant annet i uttalelsen partiet vil ha bystyret med på å vedta.

Les også: – Vi kan ikke se at forutsetningene for våre vedtak om fellessykehuset er ivaretatt, og vi kan ikke se hvilken motivasjon vi har for å være lojale til dette vedtaket 

Den andre sykehusinterpellasjonen kom fra de to uavhengige representantene Roy-Olav Holten og Geir Nordli. De ville også ha bystyret med på å oppheve vedtak om fellessykehus plassert på Hjelset og DMS etablert i Kristiansund. De ville tilbake til nullalternativet, der sykehusene i Kristiansund og Molde oppgraderes.

Les også: – Det er nå eller aldri! Vi må ut av denne galskapen! 

Det er samtidig ventet politisk strid om et slikt strategiskifte. Kristiansund Høyre har gått ut og kalt det et pokerspill, mens Venstre mener nullalternativet ikke vil ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Les også: Høyretopper advarer: – Det kan bli enorme tap i dette pokerspillet

Les også: Advarer mot å skrote SNR: – Null-alternativet dekker ikke regionens behov 

Den tredje interpellasjonen tirsdag kom fra Frp ved Erik Aukan. Han stilte ordføreren en rekke kritiske spørsmål, på bakgrunn av at Fylkesmannen har hatt flere tilsynssaker mot barnevernstjenesten i Kristiansund, der det skal ha framkommet flere lovbrudd og kritikk mot arbeidsmetodene som er brukt.

Les også: Stiller spørsmål til ordføreren angående barnevernet 

Den fjerde interpellasjonen kom fra Senterpartiet ved Jorunn Kvernen som på bakgrunn av reaksjoner på nedleggelsen av eldresenteret på Barmanhaugen, ønsker at dagens tilbud opprettholdes fram til dagsenteret på Rokilde kommer i drift. Merkostnadene foreslås dekket av disposisjonsfondet.

Les også: Opposisjonen: – Vi skal berge tilbudene på Barmanhaugen 

Før interpellasjonene hadde bystyret bare to saker til behandling.

Den ene omhandlet bosetting av flyktninger. Kommunen er i 2019 bedt om å bosette 26 flyktninger, og rådmannen er positiv til anmodningen fra IMDI.

I tillegg skulle bystyret behandle nye betalingssatser for gravstedene. Det foreslås noe økning på festeavgiftene, mens de øvrige satsene i all hovedsak blir som i 2018.

Du finner alle saksdokumentene her.