Bystyret i Kristiansund skal innom flere temaer under dagens bystyremøte.

Du kan se møtet direkte i videovinduet øverst i saken. Sendingen produseres av Kristiansund kommune.

Blant annet har kommunedirektøren/rådmannen innstilt på at Kristiansund kommune skal imøtekomme anmodningen om bosetting av 165 flyktninger i 2022.

Saken om alternativer til tomtevalg for nytt sykehjem i Kristiansund ble utsatt i bystyret 4. mars. Nå skal saken på nytt opp i bystyret.

Det har også kommet en interpellasjon fra Kristiansund Høyre angående utfordringer knyttet til parkering i Kristiansund sentrum som skal diskuteres.

Saker til behandling

  • 19/22 – Godkjenning av protokoll fra møte 03.03.2022
  • 20/22 – Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022
  • 21/22 – Vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem
  • 22/22 – Budsjettjustering investering – Sundbåten
  • 23/22 – Investeringsbudsjett – Avstemming pr. 31.12.2021 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter
  • 24/22 – Søknad til tilskuddsordninga Byen som regional motor 2022
  • 25/22 – Endring av tittel – fra rådmann til kommunedirektør
  • 26/22 – Kommunens rettigheter ifm. avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter
  • 27/22 – Søknad om fritak fra Stiftelsen Frei Trygdeboliger – Lauritz A. Schjølset (SP)

Interpellasjoner

  • 5/22 – Interpellasjon fra Kristiansund Høyre – parkering

Se fullstendige sakspapirer på Kristiansund kommunes nettsider her.