Selveste regjeringen uttrykker forbauselse om reportasjen i Tidens Krav nylig står til troende.

Denne kommentaren var egentlig ment for Geir Gerhard Gregers applauderende ros til Kristiansund kommune i kommentarfeltet. Der hvor han fikk stå uimotsagt hvor bra det var at kommunen kastet Operaens danseskole ut av gammelbiblioteket.

Her har det vært drevet bibliotek siden bygningen var ny etter gjenreisningen etter krigen. Noen begrensninger på antall maksimum besøkende pga mulig brannfare? Det har jeg aldri hørt om. Var ofte mye folk der.

Så ble lokalet forlatt da byen fikk nytt biblioteket ved at Norges Bank nedla virksomheten i byen og det staselige bygget hvor biblioteket i dag er, ble tatt i bruk. Kommunen har da visst om i alle år at lokalet var regulert til bibliotek, men har leiet det ut til Operaen siden 1996 etter at det ble tømt for bøker, uten at kommunen har funnet det formålstjenlig å søke om bruksendring.

Ikke før nå, vel vitende om at nå er omsider Normoria endelig i startgropa til å bli bygget og vil stå ferdig om to år.

Universell adkomst?

Kravspesifikasjonen for å godkjenne lokalet er jo overveldende. Tenker spesielt på punktet nevnt i en annen artikkel i TK om kravet til universell adkomst. Men hallo, det er jo et lokale brukt av til bens unge spreke dansere og ikke et lokale hvor giktbrudne «gamliser» skal være. Vi sitter i Operaen og suger inn scenekunst og vakker musikk, vi.

Hva er risikoaspektet mellom å drive et godt besøkt bibliotek og en dansetropp av ungdommer som danser seg skikkelig svett? Selvantennelse i sistnevnte gruppe? Svette setter ikke fyr akkurat og det er heller ingen nattklubb med skjenking eller et overnattingssted det dreier seg om.

Å kaste ut Operaens rekrutterings- og danseskole to år før Normoria står ferdig er så umusikalsk at det er til å grine av. Ikke noe rart at regjeringen hopper i taket.

Vil bli en rolig evakuering

Nå for tiden er det helt vanlig HMS-praksis å åpne et hvert forsamlingsmøte à la introduksjonen fra Flyverten som dirigerer sine passasjerer med dirigentbevegelser, peker på nødutgangene og den beroligende påminningen om at «skulle en nødsituasjon oppstå så vil en lys stripe tennes på gulvet så en kan kravle i sikkerhet». Da har reiseopplevelsen for min del nådd det punktet at jeg sender pilotene en vennlig tanke og håper på at de vet hva de driver med.

Slik også for danselokalet til Operaen. Brannsikkerhet skal en selvsagt ta på største alvor, men en kjapp risikoanalyse vil vel avdekke at lokalene som brukes til dans verken inneholder særskilt brannfarlige elementer eller brukes samtidig som lager for eksplosiver. En eventuell evakuering ved brannalarm vil foregå på en rolig måte.

Da er vi tilbake til hvorfor Operaen kastes ut. Jo, lokalene som i sin tid ble godkjent for at folk kunne komme dit for å låne bøker, nå ikke brukes til å låne ut bøker, men barn og unge folk danser der istedenfor. Det er dette som kalles for byråkratisk surr så det holder, at ikke lokalet kan brukes til Normoria åpner.

Går bra to år til

Midlertidig, kan ikke saken greit løses ved at et nødvendig antall batteridrevet røykvarslere installeres i alle rom for et par tusenlapper?

Brannvesenet avlegger så et instruerende besøk à la Flyverten og formaner at skulle røykvarsleren begynne å pipe, gå rolig ut til avtalt møteplass og vent utendørs til brannvesenet har ankommet og har kontrollert årsaken.

Operaen har danset der i 26 år. Tror at det går bra i to år til, med enkle tiltak, sånn for sikkerhets skyld.

Beklager Greger, du har fantastisk mange gode innlegg i avisen, men her må jeg si meg dypt uenig. Ikke på grunn av at du vil ha strenge brannsikkerhets krav innført nå, men på grunn av den korte tiden som gjenstår før Operaen kan flytte inn i Normoria og flytte ut av gammelbibliotektet.

Det er jo nettopp en av grunnene at vi hilser Normoria velkommen.

Men, det er ikke du som fortjener «pepper», det er det Kristiansund kommune som gjør.