Bygging av første etappe av nye E 39 lyses ut

Utbedring av parsellen Leirvika og Renndalen, som er en del av ny E 39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Cirka 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg.

Utbedring av parsellen Leirvika og Renndalen, som er en del av ny E 39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Cirka 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Foto:

Statens vegvesen har utlyst konkurranse for bygging av ny veg mellom Leirvika og Renndalen i Heim kommune i Trøndelag.

DEL

Utbedring av parsellen, som er en del av ny E 39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Cirka 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Vegen vil krysse over ffylkesveg 6182 (Valsøyfjordvegen) med ei 55 meter lang bru, og det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva. Byggetiden er beregnet til cirka to år.

Koronatilpasset

For å redusere usikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen, har Statens vegvesen utarbeidet koronatilpassede utbyggingskontrakter.

På grunn av dette blir anskaffelsen ny E39 Leirvika-Renndalen gjennomført i to faser, først prekvalifisering med vurdering av selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner og deretter konkurranse med forhandling for de 4 entreprenørene som blir med videre til denne fasen. Anskaffelsesprosessen med prekvalifisering, forhandlinger og evaluering av endelig tilbud er forventet å ta 15 uker.

Statens vegvesen inviterer til tilbudskonferanse tirsdag 19. mai kl. 13.00. Leverandører som ønsker å delta på tilbudskonferansen kan melde seg på via KGV (elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy). På grunn av koronasituasjonen vil tilbudskonferansen gjennomføres digitalt. Av samme grunn vil det ikke bli utført tilbudsbefaring.

Fristen for levering av forespørsel om deltakelse i anbudskonkurransen er mandag 8. juni kl. 15.00.

Nødvendig oppgradering

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen og E39 Staurset-Stormyra vil redusere avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Mellom Betna og Stormyra er det to strekninger som allerede er utbedret, E39 Hestnes–Leirvika (åpnet i 1993) og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010). De tre gjenstående delstrekningene er derimot dårlig egnet som europaveg på grunn av smal vegbane uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.

En ny og utbedret strekning med sammenhengende god standard vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samt større forutsigbarhet for trafikantene.

Dagens veg går også gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Her vil det bli bedre bo- og miljøforhold og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalvegnettet.

Totalt fire entrepriser

Invitasjon til prekvalifisering for prosjektering og bygging av ny E39 Betna-Hestnes (12,8 km) vil bli lyst ut i løpet av sommeren. Dette delprosjektet er en totalentreprise, der entreprenør er ansvarlig for både prosjektering og bygging. I utførelsesentrepriser er det Statens vegvesen som utfører prosjekteringen.

Denne anskaffelsen vil også gjennomføres i to faser med forhandling og forutgående prekvalifisering. Fristen for levering av tilbud vil være over nyttår, i januar 2021.

E39 Staurset-Stormyra (8,2 km) planlegges lyst ut som en utførelsesentreprise sommeren 2021. Støytiltak for bolighus på hele strekningen vil lyses ut som en egen entreprise våren/sommeren 2023..

Artikkeltags