Bygget har lenge stått falleferdig – får 600.000

Bygget skal ivaretas for framtiden.