Equinor planlegger å bore i et nytt felt, Blåbjørn, som nå er innlemmet i Åsgård Unit.

Det melder selskapet selv i en pressemelding denne uken.

I pressemeldingen skriver Equinor at i overlagringen over Åsgard-feltene Smørbukk og Smørbukk Sør ligger flere nye spennende muligheter, blant annet Blåbjørn-feltet som partnerne i Åsgard nå har besluttet å bygge ut.

– Utbyggingen bidrar til høy verdiskaping og lave CO₂-utslipp, samt god ressursutnyttelse, lave utbyggingskostnader og utvidet levetid for Åsgard, skriver de videre.

Søknad om fritak fra kravet om plan for utbygging og drift av Blåbjørn ble sendt inn før jul av Equinor på vegne av rettighetshaverne i utvinningslisensen, og de tar sikte på borestart på feltet allerede til våren.

Funnet i 1985

Blåbjørn er et oljefunn som ligger i utbyggingstillatelse 094. Feltet ble påvist allerede i 1985 i forbindelse med leteboring på Smørbukk Sør. Det er ikke kommunikasjon mellom Smørbukk Sør og Blåbjørn. Feltet forventes å kunne produsere om lag 14,0 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.

– Selv om Blåbjørn-feltet ligger rett over Smørbukk Sør, var de to feltene definert som to helt uavhengige lisenser. Etter et omfattende og komplisert arbeid er nå alt som ligger over og under tidligere Åsgard Unit, inkludert Blåbjørn, innlemmet i Åsgard Unit, noe som gir oss gode vilkår for videre planlegging og utbygging av dette og andre felt i området, sier Lars Ole Løseth, som er leder undergrunn Åsgard i pressemeldingen.

Equinor informerer om at Blåbjørn kan produseres ved hjelp av eksisterende produksjonskapasitet og utbyggingen vil dermed ikke medføre noen endringer i infrastrukturen.

Den er planlagt boret med en produksjonsbrønn fra eksisterende havbunnsramme P på Smørbukk Sør-feltet i Åsgard Unit, produksjonsstrømmen fra Blåbjørn vil gå via eksisterende rørledning P-101 inn til Åsgard A og elektriske signaler, hydraulikk- og MEG-forsyning vil leveres fra Åsgard A via eksisterende rør og styrekabel til P-rammen.

«Transocean Encourage» vil stå for boring og komplettering av produsentbrønnen i Blåbjørn.

Over 500 millioner kroner

Ifølge Equinor er investeringskostnadene til utbyggingen av Blåbjørn estimert til i overkant av 500 millioner norske kroner, hvorav det meste er relatert til boring og komplettering av brønnen.

Selskapet skriver videre at denne utbyggingsløsningen vil bidra til økt ressursutvinning over Åsgard, og optimalisert utnyttelse av prosess- og transportkapasitet i eksisterende infrastruktur.

– Reduserte utslipp, mer kostnadseffektiv drift og utnyttelse av eksisterende investeringer er det vi trenger for å kunne drive bærekraftig i årene som kommer. Utbygging av Blåbjørn blir et godt synlig bidrag i selskapets strategi for videreutvikling av norsk sokkel, sier Randi Elisabet Hugdahl, som er produksjonsdirektør for Åsgard-området.