Gå til sidens hovedinnhold

Bygg opp igjen Edøy syssel som historisk maktsenter i Norđmœrafylki

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordmørafylke (norrønt: Norđmœrafylki) var ett av de historiske fylkene i Norge. Nordmørafylke var like stort som de åtte trønderske fylkene i Trondheimen tilsammen, og utgjorde hele kyststrekningen fra Eide mot Romsdølafylke og Osen mot Naumdølafylke.

Fylket var delt i to sysler, i nord Fosen som senere ble Fosen len, og i sør Edøy, som senere fikk navnet Nordmøre og danner opphavet til det senere Nordmøre len og Nordmøre fogderi. På 900-tallet ble Nordmørafylke, Romsdølafylke og Naumdølafylke en del av Frostating, mens Sunnmøre ble lagt under Gulating.

Norđmœrafylki besto av 16 skipreider, organisert for Leidangen:

Fosen sýsla: Fosen syssel (7 båtreder)
- Bjarnaura (Bjørnør)
- Áfjardar (Åfjord)
- Veiklinar (Ørland)
- Rissar (Rissa)
- Staðs (Stadsbygd)
- Hitrar (Hitra)
- Hefnis (Hemne)

Edóy sýsla: Edøy syssel (9 båtreder)
- Aurar (Aure)
* Ædeynar (Smøla)
* Hölsynjar (Halsa)
* Súrnadal (Surnadal)
* Stangarvíkr (Stangvik)
* Þingvalla (Tingvoll)
* Barknarfjarðar (Batnfjord)
* Afreynar (Averøy)
* Sundal (Sunndal)

Kristiansund og Frei var bare noen få gårder på denne tiden og lå sannsynligvis under Averøy, Edøy var hovedsetet for sysselmannen og koordinerte Leidangen. Alle disse var også linket til vardesystemet – varslingsystemet. For eksempel Storvarden som sto på Edøy var sentral og Værkjen på Veiholmen sammen med m.fl. lang hele kysten og spesielt på mobiliseringspunktene - båtredene.

Sannsynligvis var Edóy sýsla «skipsredene» med i Harald Hårfagres to slag på Solskjel under samlingen av Norge og deltok ganske sikkert under Håkon den Godes slag mot Eirikssønnene på Rastarkalv. (Om de rakk det).

På denne tiden hadde da Edøy denne veldig fremtredende rollen som også alle funn i området viser.
- Edøy gamle kirke
- Edøyskipet
- Edøystjerna
- Kulisteinen (Norges Dåpsattest) på Kuli
- Edøy Hovedgård
- En mengde vikingegraver på Kuli og Edøy (noen graver helt sikkert fra slagene ved Solskjel)
- Fiskeværet Veiholmen
- De andre fiskeværene fra vikingetiden rundt Smyl/Smøla

For oss på Nordmøre er det veldig viktig å bygge opp Edøy igjen som et av de historisk senter for Midt-Norge og Norđmœrafylki. Det er så mye historie her at en kunne laget en fantastisk severdighet samt at dette er en viktig del av vår nasjonale, regionale og lokale historie. Dette er en viktig del av oss nordmøringers stolte historie.

Edøy syssel

Referanser. Snorre, Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Trykt hos Carl C. Werner & Co. Wikipedia, Wikiwand, Nasjonalbiblioteket m.m.

Kommentarer til denne saken