Statsadvokatene har tiltalt en kvinne fra Kristiansund for grovt bedrageri.

Ifølge tiltalen statsadvokat Jogeir Nogva har skrevet, fikk kvinnen utbetalt 185.940 kroner hun ikke skulle hatt.

– Hun unnlot å føre til sammen 683,5 timer hun jobbet i butikk, sier Jogva i tiltalen for brudd på straffelovens paragraf 372 «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha brukt uriktig eller ufullstendig opplysning, eller på annen måte uberettiget påvirket resultatet av en automatisert databehandling».

Statsadvokaten mener trygdebedrageriet er grovt fordi det legges vekt på at den urettmessige utbetalingen av dagpenger har ført til en betydelig økonomisk skade.

Kvinnen er også tiltalt etter straffelovens paragraf 221 «for skriftlig eller muntlig å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet».

Det er nå berammet sak mot henne i tingretten.