Bunadsgeriljaen blir etablert som en permanent interesseorganisasjon for fødetilbud sett fra fødekvinnenes perspektiv. Det skriver daglig leder Anja Cecilie Solvik i en pressemelding tirsdag.

«Bunadsgeriljaen er en folkebevegelse som startet 1. april 2019 for å redde fødeavdelingen i Kristiansund. Kampen fortsetter, og vi går nå inn i en ny arbeidsfase. Engasjementet fra kvinner og menn over hele landet har vist at det er et behov for dette engasjementet. Nærmest et folkekrav! Det behøves en organisasjon som jobber for et bedre fødetilbud for kvinner med spesielt søkelys på distriktene», står det i pressemeldingen.

Bunadsgeriljaen mener den nye regjeringen viser vilje til endring i Hurdalserklæringen, men at de anser dette kun som en delseier.

«Så lenge Helseforetaksmodellen består relativ uendret, vil denne delen av erklæringen kreve noen som holder helseforetakene i ørene. Det vil Bunadsgeriljaen gjøre, vi vil være fødens voktere», skriver Solvik.

Dette betyr samtidig at Bunadsgeriljaen innfører medlemskontingent for å kunne betale ut lønn.

«Kamp koster. Fram til nå har vi ikke hatt anledning til å lønne frontkjempere. Dette er en forutsetning for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i kampen for føden. Vi ønsker nå å løfte saken fra frivillig engasjement til en organisert virksomhet», skriver Solvik.

Kampsakene vil konkretiseres ved neste årsmøte, der alle betalende medlemmer vil bli invitert.