Budsjettstart i Heim: – Det store bildet ser bra ut

Administrasjon, politikere og tillitsvalgte på budsjettkonferanse for nykommunen. Rådmann Torger Aarvaag sier at det store bildet ser bra ut nå, men at det ligger i kortene at politikerne må vurdere strukturer.