I forskrift om beboernes rettigheter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4-1 står det klart at sengerommene skal som hovedregel være enerom.

Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen.

Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter.

Dette viser at kommunene ikke kan presse folk inn på dobbeltrom mot deres vilje.

Pensjonistpartiet ser med stor bekymring på utviklingen av eldreomsorgen slik den er i ferd med å utvikle seg i en rekke kommuner.

Det er forkastelig at man ufrivillig plasserer folk sammen på dobbeltrom for å spare penger.