Brevet til Knut Arild Hareide

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det ble et omfattende brev de to frontfigurene i Romsdalsaksen AS, (RA), Jørn Inge Løvik og Kai Magne Stokkeland, sendte til vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide forleden. 10 sider med tekst og illustrasjoner kan bare delvis gjengies i dette leserbrevet som et slags sammendrag.

Viktige mangler i utredningen til Statens vegvesen (SVV):
Overser nasjonale føringer for stamveier, som ikke ønsker lange dype tunneler og rundkjøringer, samt potensielle katastrofer grunnet unødvendig mange mil med tunneler. Analyse for hvor E39- trafikken skal er utelatt, og samme for turisme og myke trafikanter. Manglende miljøregnskap og underlig tilnærming til miljøutfordringene. Overdimensjonerte og overprisede kalkyler for RA og for lave priser for MA. Manglende risikoanalyse. Overser krav fra transportbransjen generelt og Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) spesielt.

RA har liten tillit til SVV Midt, og formulerer slik: «De har tross alt jobbet frem tunnelløsningen Møreaksen i en årrekke og kjempet hardt mot en tilleggsutredning av en oversjøisk og miljøvennlig løsning. Her er det nok gått prestisje i etaten»

Miljø, sikkerhet og transportbransjen
SVV vedgår at RA kommer bedre ut enn MA på miljø, men mener gevinsten er kortvarig grunnet overgang til el biler. For lettvint argument mener RA, og viser til: «Møreaksen er planlagt med hele 1080 meter kontinuerlig høydeforskjell. Det er hele 60% mer enn Gudvangasystemet, der det har vært 3 alvorlige bilbranner på 6 år. Romsdalsaksen har til sammenligning bare 300 høydemeter å forsere.» RA minner om Fylkeskommunens krav om miljøregnskap, og NLF begrunner misnøyen til MA med miljø, HMS for egne sjåfører og overfor medtrafikanter.

Kulturarv og friluftsområder
En illustrasjon viser hvor RA-traseen er tenkt i forhold til det vernede området på andre siden av øya, og samtidig bak en åskam. Antall fredede fornminner er få sammenlignet med MA-traseen. At RA gir mulighet (om ønskelig) for tilgang til Veøy er positivt - ikke negativt.

Kostnader
Både RA og SVV har delvis skjult sine kort, men brevskriverne har reagert på prisingen, og illustrerer det med denne konklusjonen fra en tabell og her sitert: «Slik tallene kan leses, så mener SVV-Midt at 2-felts flytebroer med 90 km/t for Romsdalsaksen er dyrere per meter enn en 4 felts flytebro med 110 km/t for Bjørnafjorden.» Lite troverdig. Når det gjelder Drift, vedlikehold og rehabilitering er alle parter enig om at RA kommer klart best ut, men tallene spriker fra 2 til 4,5 mrd i RA sin favør.

Andre forhold
Uenigheten mellom MA/SVV og RA fortsetter på felt som trafikanalyser, konsekvenser/katastrofe hvis brann i tunnel, samfunnsnytte osv. To figurer viser de to alternativene når strekninger som er konsekvens av alternativene er medregnet. Har Løvik og Stokkeland rett, er differansen til fordel for RA formidabel. Ønsker du å vite i hvilken grad, kan du lese både denne detaljen og hele brevet på romsdalsaksen.no Nevner også at i en gallup Sentio gjennomførte nylig med 1000 svar, ønsket knappe 80% oversjøisk løsning.


Paul Andreas Hofseth, 06.02.20

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken