Startkvoten i Midt-Norge da jakta startet 1. februar var på i alt 22 dyr, hvorav maksimalt fire voksne hunndyr. I tillegg har Rovviltnemnda i Midt-Norge (Møre og Romsdal pluss Trøndelag) en reservekvote på to gauper, hvorav en kan være voksen hunngaupe.

Opprinnelig var kvoten større enn dette, men etter klage blant annet fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, ble hunndyrkvoten redusert av Klima- og miljødepartementet for få dager siden.

Rovviltnemnda ville opprinnelig ha en totalkvote på 24 dyr, hvorav maksimalt åtte voksne hunndyr, og en startkvote på 22 gauper, hvorav maksimalt sju voksne hunndyr.

Da jakta startet 1. februar kunne det felles to gauper i Surnadal og Aure (eksklusive Tustna) og to dyr i Tingvoll og den delen av Sunndal som ligger nord for elva Driva, dog med den begrensning at jakta ville bli stoppet hvis det ble skutt ett voksent hunndyr. I tillegg var det åpnet for jakt også i Heim og Rindal sammen med noen av nabokommunene i Trøndelag.

Utover dagen rant det inn med meldinger om felte dyr fra ulike jaktlag. Samtlige var fra Trøndelag, ingen fra kvotejaktområdene i Tingvoll, Sunndal nord for elva Driva, Surnadal eller Aure (eksklusive Tustna). Det er heller ikke meldt om felte dyr i Heim eller Rindal.

– Totalt er det kommet melding om 13 felte dyr, hvorav seks er voksne hunngauper. Dette er to hunndyr mer enn i den totale startkvoten. Dermed er all videre gaupejakt stoppet, bekrefter Marte Lilleeng hos Statsforvalteren i Trøndelag overfor Tidens Krav.

En av de som er kritisk til det som er skjedd, er Oddvar Mikkelsen i rovviltutvalget for Surnadal og Rindal. Til avisa Driva sier han:

– Dette er et slag i ansiktet. Kvoten blei satt for låg i år.

Mikkelsen mener det store antallet gauper skutt på jaktas første dag i Trøndelag, viser at det er nok gaupe i regionen. Det er et mål om 12 årlige ynglinger av gaupe i Midt-Norge, men i snart 10 år har regionen ligget klart over dette målet.

Tidens Krav er ellers kjent med at det i dag er sporet på flere ulike gauper rundt om i Tingvoll kommune. Etter de siste dagers snøfall er det funnet spor etter både enkeltgauper og flere gauper ifølge. For få dager siden er også ulike gauper observert idet de passerer utplasserte viltkamera.

Utenfor kvotejaktområdet som omfatter Tingvoll, Sunndal nord for elva Driva, Surnadal og Aure (eksklusive Tustna) er det kvotefri jakt på gaupe i resten av Møre og Romsdal. Her kan det felles hvor mange dyr som helst, og her kan jakta fortsette.