Nye batteri til røykvarslerne.

I en pressemelding om brannsikkerhet på hytta, skriver Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) at noe av det viktigste på hytta når det gjelder brannsikkerhet, er å passe på at det er batteri i røykvarsleren.

– Tidlig varsling er det viktigste tiltaket når det gjelder brannsikkerhet og dette gjelder spesielt på hytter og fritidsboliger som ligger avsidesliggende til, opplyser brannvesenet.

Siden mange av hyttene ofte ligger utenfor allfarvei og kan være vanskelig å nå, kan det medføre lengre innsatstid for brannvesenet. Derfor er man avhengig av å klare seg selv i større grad i startfasen dersom det skulle begynne å brenne.

– I byer og tettsteder er sjansen for at et branntilløp oppdages tidlig større enn i avsidesliggende hyttefelt siden det er færre folk og forbipasserende. I tillegg er det i mer sentrale strøk lettere for brannvesenet å komme raskt i innsats for å slukke enn hvis noe skjer langt til fjells. Det er derfor viktig at du tar en ekstra sjekk av brannsikkerheten når du ankommer hytta. En fungerende røykvarsler gir deg tidlig varsling ved branntilløp og du får dermed bedre tid på å komme deg ut, sier kommunikasjonsansvarlig Endre Dahlen i NORBR.

Bytt batteri jevnlig

Om du er usikker på om batteriet i røykvarsleren er bra eller dårlig, kan du høre etter om det kommer korte pip fra den. De fleste røykvarslere gir fra seg korte pip når batteriet begynner å bli dårlig.

– På en hytte eller fritidsbolig som sjelden er i bruk kan røykvarsleren varsle om dårlig batteri uten at du får det med deg. Det er derfor viktig å bytte batteri jevnlig og å sjekke at røykvarslerne fungerer slik de skal. Et lite tips er å notere dato for batteribytte i hytteboka, så slipper du å lure på når det ble gjort sist, sier Dahlen.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

  • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.
  • Bytt batteri jevnlig. Et tips er å notere i hytteboken når dette er utført.
  • Sjekk at håndslokkerne er i orden.
  • Sjekk at rømningsveiene er fri for snø eller andre blokkeringer.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
  • Bruk godkjent installatør når det elektrisk- eller gassanlegg skal utbedres.