Brannvesen får politi- og helseoppdrag: – Snikinnføring av oppgaver uten at penger følger med

Lokalt brannvesen får stadig nye oppgaver som påfører kommunene utgifter uten at det følger penger med fra staten.