– I tråd med prosedyre har vi stengt ned produksjonen og evakuerer personell på området. Vi har også mobilisert beredskapsprosedyrer. Enn så lenge er det for tidlig å si noe mer, sa pressetalsperson Morten Eek i Equinor i etterkant av at det ble meldt om brann på anlegget.

Klokken 15.48 kom beskjeden om at brannen var slukket.

Brannmannskaper fra Aure og Hemne, samt industrivern på stedet startet slukking umiddelbart.

Operasjonsleder Tove Anita Asp i Møre og Romsdal politidistrikt opplyste at det ikke er meldt om personskader. Så langt politiet vet, var det ingen eksplosjonsfare og heller ingen fare for at brannen skulle spre seg.

Industrianlegget Tjeldbergodden består av tre fabrikker: en metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Metanolfabrikken er den største i Europa.

110-sentralen ble varslet om hendelsen 14.40.

– Første brannbil har kommet fram nå. Fire eller fem ambulanser på vei, det er også politibiler og helikopter. Brannen er i et større kompressorbygg, sa operatør Paul Ola Vestre ved 110-sentralen til NTB klokka 15.15.

– En brann inne på et gassanlegg er alltid alvorlig, sa Vestre.

Stor metanolfabrikk

Industrianlegget Tjeldbergodden ble offisielt åpnet 5. juni 1997. Metanolfabrikken er den største i Europa og har en produksjonskapasitet på 900.000 tonn metanol per år.

Tjeldbergodden står for omkring 25 prosent av Europas metanolproduksjon.

Equinor eier 82,01 prosent av fabrikken, mens ConocoPhillips Scandinavia har en eierandel på 17,99 prosent, ifølge Equinors hjemmesider.

Også i 2018 oppsto det en brann ved industrianlegget på Tjeldbergodden. Den gang ble luftgassfabrikken og metanolfabrikken stengt etter en brann som oppsto i et teknisk rom.

28. september i år brøt det dessuten ut brann i én av de fem gassturbinene på Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. På anlegget, som nå er stengt fram til 1. oktober neste år, produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.