Brann- og redningsvesen er ofte først på oppdrag: – Hva skjer om det blir basketak og det går liv, og en brannmann sitter igjen med et ansvar han ikke skulle ha behøvd å ha?

– Jeg setter pris på at statsråden vil omtale temaet i den kommende stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet, men jeg er oppriktig bekymret for at regjeringa ikke forstår rekkevidden av dette problemet.