Brannvesenet fikk like før klokken 6 onsdag morgen melding om røykutvikling fra ferga «Hardingen» som ligger til kai ved Klippfiskmuseet i Kristiansund.

Brannvesenet på stedet bekreftet tidlig at det var brann i salongen på 2. dekk, og startet slokking med røykdykkere.

Tidens Kravs fotograf på stedet kunne høre flere smell og så åpne flammer mens brannen pågikk.

Kontrollerer

Politiet opplyste at brannvesenet hadde rimelig god kontroll på brannen om bord i fergen. Det var ikke spredningsfare til brygga hvor Klippfiskmuseet ligger.

En båt kom til for å bistå i slokkingen.

Like før klokken 7 melder 110-sentralen at brannmannskapene har god kontroll på brannen. Ventilering er satt på og det gjøres kartlegging av eventuell spredning på dekket og nedover i båten.

– Klokken 07.50 meldte mannskapene at de kontrollerer og passer på at brannen ikke tar seg opp igjen. De blir nok på stedet en god stund, sier vaktleder Kjetil Iversen ved 110-sentralen til Tidens Krav.

Vernet

«Hardingen» har ikke gått i rute siden 2020. Da gikk den i sommersesongen mellom Kaupanger og Gudvangen, før Vestlandske Trafikk AS kjøpte fartøyet.

Tidens Krav har tidligere skrevet at Vestland fylkeskommune har midlertidig fredet fergen. Bakgrunnen for avgjørelsen er at fartøyet sto i fare for å bli ført ut av landet eller bli destruert.

– Fylkeskommunen finner det derfor nødvendig å frede ferga midlertidig slik at vi kan få vurdert om «Hardingen sr.» skal fredes permanent av Riksantikvaren, skriver Vestland fylkeskommune på sin hjemmeside.

Les også: Brann i enebolig - taket kollapset

En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer på kulturminnet som går utover vanlig vedlikehold, må godkjennes av myndighetene. «Hardingen sr.» har allerede status som vernet skip etter vedtak av Riksantikvaren 6. august 2021.

– MF «Hardingen sr.» er et vernet fartøy av nasjonal verdi. Ferga har status som vernet skip og har mottatt offentlige tilskudd til antikvariske tiltak. Det er også knyttet stor offentlig interesse til dette verneprosjektet, ikke minst i det historiske hjemmeområdet til ferga, seier seksjonssjef David Aasen Sandved i Vestland fylkeskommune til fylkeskommunens hjemmeside.

«Hardingen»

M/F «Hardingen sr.» ble levert fra Ankerløkken Verft i Florø til Det Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) i 1966. Ferga gikk i rutefart for HSD til 1991, da fartøyet ble solgt til Italia og gikk i lokal rutefart på Sardinia fram til 2016.

MF Hardingen sr. gått i følgende fergesamband:

  • 1966 – 1973 Kinsarvik–Utne–Kvanndal
  • 1973 – 1977 Halhjem–Sandvikvåg
  • 1977 – 1988 Halhjem–Våge–Bruntveit
  • 1988 – 1991 Jektevik–Nordhuglo–Flatråker
  • 1992 – 2003 Palau (Sardinia)–La Maddalena
  • 2003 – ukjent Calasetta (Sant'Antioco)–Carloforte (Isola di S.Pietro)
  • 2016 – 2020 Kaupanger–Gudvangen (sommerrute)
  • 2020 – Ny eier: Vestlandske Trafikk AS, Kristiansund

Ferga har status som verna skip og har mottatt offentlige tilskudd til antikvariske tiltak.

MF «Hardingen» var blant de siste «turistfergene» som ble bygd før de såkalte standardfergene til Vegdirektoratet ble enerådende. Den er altså blant de siste som ble bygd mens rederlagene fikk utforme fergene etter lokale behov.

Her finner du mer informasjon om «Hardingen sr.»