I formannskapsmøtet i Heim tirsdag adopterte posisjonen stort sett kommunedirektørens budsjettforslag, og dermed blir barnehagen på Halsanaustan omgjort til familiebarnehage med én ansatt uten krav til kompetanse, pedagogikk eller vikar. Det synes kommunedirektøren er bra nok. Ikke for resten av ungene i Heim, selvsagt, men for barna på Halsanaustan får det holde.

Likeledes legges dagtilbudet for demente på Liabø ned. Det synes kommunedirektøren er bra nok. Ikke for pensjonistene i resten av Heim, selvsagt, men for de eldre i Halsa får det holde.

Kommunedirektøren foreslår også å legge ned ungdomsklubben på Liabø. Det går bra uten. Ikke for barna rundt Kyrksæterøra, selvsagt, men for ungdommene i Halsa får det holde.

Ulik behandling

Dette må være norgesrekord i forskjellsbehandling. På to år har posisjonen kjørt Heim-økonomien på Robek, og Halsa er sparegrisen. Det er altså ikke unødvendige tjenester som kuttes, men tjenester i unødvendige grender.

For kommunedirektørens forslag om å legge all matlaging til Liabø på bekostning av Kyrksæterøra blir selvsagt omgjort av posisjonen. Samtidig bygges det en ny to-avdelings barnehage på Ven. Ven har like mange barnehagebarn som Halsanaustan, og ligger også 15 minutter fra sentrum. I avisa skriver Heim Senterpartis Nils Forren til og med at «Vi kan diskutere skolestruktur den dagen det ikke er igjen barn ved noen av skolene.» Det står altså ikke på penger når det gjelder andre deler av kommunen.

Dårlig prosess

Vær så god Ven, Vinjeøra og Svanem. Dere er trygge til alle tjenestene er sentralisert bort fra Halsa. Så er det deres tur igjen.

For det nye biblioteket på Kyrksæterøra skal betales, inndelingstilskuddet reduseres, eldrebølgen vokser og innbyggertallet synker, og det hjelper selvsagt ikke at kommunedirektøren har varslet masseoppsigelser. Vi kan kanskje drive svømmehallene på frivillighet, men vi vil trenge dobbelt så mange sykepleiere i årene som kommer.

Politikerne må omgående sette seg ned og diskutere framtida for Heim. Årets budsjettprosess er den dårligste så langt, selv om posisjonen skryter av at kommunedirektøren endelig presenterer et budsjett i balanse, noe de har stemt i mot i to år. Styret i bedriften Heim kommune har ikke brukt fem minutter på å diskutere årets budsjett, for ordføreren har avlyst tre formannskapsmøter for å spare penger. I stedet arrangerer han folkemøter i grendene. Dette er feil prioriteringer. Kommunedirektørens forslag er ikke optimale, det er mye som kan gjøres bedre.

Ingen vil lytte

HalsaLista har funnet flere millioner til budsjettet, men vi frykter at ingen vil lytte i år heller. «Den viktigste saken for HalsaLista er at Heim får en solid økonomi! Bare slik kan vi sikre gode tjenester i hele kommunen.» står det i partiprogrammet vårt. Det har vært frustrerende å se på pengebruken og vite konsekvensene.

Vi må snakke sammen. Hvis ikke sitter vi om noen år igjen med én skole og én barnehage på Liabø, mens resten av tjenestene i Heim er flyttet til Kyrksæterøra.