– Jeg har ingen grunn til å tro at det er en ukultur i Olje- og energidepartementet eller i Oljedirektoratet.

Det sa Senterpartiets nestleder og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe under kontrollhøringen i Stortinget mandag om prosessen i 2013 der Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting.

Der forsvarte han med nebb og klør tilrådingen om å åpne området.

Delte ikke tall

Bakteppet for høringen er klimasøksmålet som gikk for Høyesterett i fjor høst.

Der dukket det opp ukjente beregninger fra Oljedirektoratet som viste at petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst kunne bli ulønnsom. Men tallene ble aldri delt med de folkevalgte, som i 2013 enstemmig vedtok å åpne området for oljeleting.

Ledelsen i Oljedirektoratet vedgikk i høringen at saksbehandlingen var uvanlig, men understreket samtidig at det var de mulige oppsidene ved en åpning man var ute etter.

– Fikk god informasjon

Borten Moe påpekte for sin del at formålet med åpningen var nettopp å finne ut hvilke ressurser som kunne ligge gjemt på havbunnen.

Den tidligere statsråden mener Stortinget fikk all relevant informasjon.

– Verdiberegninger har begrenset verdi fordi variablene er ukjente. Hele poenget med å åpne et område er jo å finne ut hvilke verdier som ligger der, påpekte han.

Derfor er alle slike verdivurderinger beheftet med stor usikkerhet, framholdt Borten Moe.

– Dette vet regjeringen, det vet departementet, og det vet Stortinget, slo han fast.

Borten Moe risikerer likevel en ripe i lakken dersom kontrollkomiteen konkluderer med at opplysningsplikten i Stortinget ble brutt.

Varsel om ukultur

Det var den profilerte oljevarsleren og tidligere ressursdirektøren i Oljedirektoratet Rolf Wiborg som åpnet kontrollhøringen.

Ifølge ham har det vært en «ukultur» i departementet med systematisk siling av informasjonen som gis til politikerne.

– Noen ganger skjedde redigering, eller filtrering, som jeg har kalt det, et godt stykke ned i systemet. Sjefene over var ikke fullstendig klar over hva som skjedde. Og noen ganger skjedde det langt oppe, sa Wiborg.

Men også Wiborg sto fast på at det var riktig å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Møtte oljeveggen

Også tidligere Sp-leder Åslaug Haga, som var olje- og energiminister i 2007 og 2008, var kalt inn.

Hun kom inn i jobben med et mål om å løfte fram ny fornybar energi. Men dette opplevde hun at de ansatte i departementet hadde «tynn» kompetanse på.

I stedet var det et «jerntriangel» mellom Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og Statsministerens kontor, der det var olje og gass som gjaldt, fortalte hun.

– Det var ikke et miljø som la til rette for at det skulle inn noen nytenkning. Og det var frustrerende. Du følte liksom at du møtte oljeveggen, sa hun.

«Oppsiktsvekkende»

SVs Freddy André Øvstegård mener det var oppsiktsvekkende opplysninger som kom fram i høringen.

Han står fast på at det var et feiltrinn å utelate lønnsomhetsberegningene i 2013.

– Saken hadde blitt bedre opplyst om man hadde med de nyere, mer komplette utregningene.

Saksordfører Terje Breivik (V) mener for sin del at det er for tidlig å konkludere.

– Men vi har nå fått et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere hvorvidt vi som kontroll- og konstitusjons mener Stortinget fikk nok informasjon, sier Breivik til NTB.