Lundin Energy Norway AS er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/9-1, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret 55 km nordvest for Kristiansund, i et område av Norskehavet som ligger 72 km øst for Ormen Lange-feltet.

Det var boreinnretningen «Deepsea Stavanger» som utførte jobben på feltet. Målet var å påvise petroleum og å undersøke reservoarpotensialet i grunnfjellet.

Men brønnen er tørr, uten spor av petroleum.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 886. Tillatelsen ble tildelt i TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2016.

«Deepsea Stavanger» skal nå til verftsopphold i Bergen.