PGNiG Upstream Norway AS avsluttet i desember boringen av undersøkelsesbrønn 6306/3-1 S.

Denne ligger 15 km sør for Fenjafeltet i Norskehavnet og 100 km nordvest for Kristiansund.

Selskapet håpet å påvise petroleum (råolje eller naturgass) i prospektet, men brønnen er tørr. Det skriver Oljedirektoratet i en melding.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 937. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Det var boreinnretningen «Borgland Dolphin» som var i arbeid på stedet.

– Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2.353 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 241 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt, skriver Oljedirektoratet.