Bønn til Ap: – Behold et permanent fødetilbud i Kristiansund

Arbeiderpartiet kan ikke gå mot det forslaget som allerede er fremmet, om permanent fødetilbud i Kristiansund, mener Asmund Kristoffersen.

Arbeiderpartiet kan ikke gå mot det forslaget som allerede er fremmet, om permanent fødetilbud i Kristiansund, mener Asmund Kristoffersen.

Av
DEL

MeningerTil Arbeiderpartiets stortingsgruppe og partiledelsen i Arbeiderpartiet:

Dette er en alvorlig bønn til Arbeiderpartiet om ikke å svikte oss på Nordmøre. Det gjelder kampen for et verdig fødetilbud på Nordmøre og for å unngå et katastroferesultat ved det kommende stortingsvalget.

Begge forholdene har sammenheng med at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal ble plassert i Romsdalsregionen etter en åpenbar politisk avgjørelse i Solbergregjeringa. Det siste skapte store «sår» på Nordmøre, men avgjørelsen er tatt og den har vi på Nordmøre avfunnet oss med. Det hører så absolutt med i denne historia at det i valgkampen foran stortingsvalget i 2013 kom sterke signal fra vår daværende partileder og statsminister om at plassering av et felles sykehus for de to nevnte regionene, burde være sentralt på Nordmøre, noe som ville gi en balansert sykehusstruktur i Møre og Romsdal. Vi tapte valget og vi fikk Solbergregjeringa med de konsekvenser det førte til.

Støtter fullverdig fødeavdeling

Kjersti Toppes feilaktige påstander

Toppe om føden i Kristiansund: – Ap tar ikke hensyn til ny kunnskap

Det regionale helseforetaket i Midt- Norge og Helse Møre og Romsdal har i etterkant av beslutning om plassering av fellessykehuset i Romsdalsregionen gått inn for et «kraftfullt» distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. I forbindelse med dette har behovet for et permanent fødetilbud/fødeavdeling blitt dokumentert, bl.a. på grunn av reiseavstand og ikke minst reisetid til fellessykehuset. Det er ikke riktig å legge opp til et slikt sentralisert tilbud. Det er ikke helsefaglig forsvarlig, og det skaper stor utrygghet i befolkninga.

Det er nok heller uvanlig at slike avgjørelser tas i Stortinget, men når det nå likevel skal behandles og avgjøres gjennom vedtak i Stortinget, så kan ikke Arbeiderpartiet gå mot det forslaget som allerede er fremmet, om permanent fødetilbud i Kristiansund.

Jeg var talsperson for Arbeiderpartiet i Stortinget i bl.a. sykehussakene i en årrekke og også saksordfører for sykehusreformen som ble vedtatt i 2001. Gjennom disse årene var det en rekke saker der vi tok de hensyn som det i denne foreliggende saka er tale om.

Jeg vil også understreke den fatale tillitssvikten vi er i ferd med å havne i og med de konsekvenser dette kan få for vår oppslutning ved stortingsvalget. Jeg nevner også at Møre og Romsdal har fått redusert mandatene i valgkretsen med ett, noe som setter oss i enda større fare for å sitte igjen med bare ett stortingsmandat dersom velgerne ikke slutter opp om Arbeiderpartiet i hele valgkretsen.

Så kjære partifeller: Ikke svikt oss og partiet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags