Hitra-aksjonen i 1975 var «det første sosiale opprøret i etterkrigstida» (sitat Berge Furre, SV, partileder på 70-tallet og leder i Stortingets landbrukskomite).

Resultatet kjenner vi: Andre desember 1975 vedtok Stortinget at bøndene skulle ha samme inntekt per årsverk i løpet av tre avtaleperioder, det vil si innen 1982. Opptrappingsvedtaket var starten på en sosial reformperiode for norsk landbruk, som blant annet ga ei ferie- og fritidsordning som fremdeles er enestående i verden. Bruttoproduktet i landbruket ble fordoblet fra 1975 til 1978 takket være større overføringer og økte priser.

Les også

Noreg treng bonden - bonden treng ei løn å leve av

Fordeling

Opptrappinga i landbruket la, ved siden av den sterke veksten i kommunesektoren, grunnlaget for fordeling av de nye oljeinntektene til sektorer og sosiale grupper på landsbygda. Opptrappinga førte til en del tilbakeflytting og sikra bosettinga på mange bruk, der mange enda tærer på den bygnings- og maskinkapitalen de skaffet seg den gang. Uten opptrappinga ville reduksjonen av antall gårdsbruk vært enda mer omfattende.

Hitra-bøndene reiste seg, fikk støtte fra sine egne og nasjonalt politisk gjennomslag for ei tidfesting av likestillingskravet. Når det er sagt, må det legges til at Hitra-aksjonen oppnådde varige resultat fordi organisasjonene og de politiske partia tok krava om likestilling inn i Stortinget, med Berge Furre og SV i front og med et nølende senterparti og ditto arbeiderparti på slep.

Les også

Livsviktig innsats i landbruket

Tid for å aksjonere

Nå står bøndene igjen med ryggen mot veggen! Som i perioden 1975 – 1978, er det tid for å aksjonere!

Bondeaksjonen må støttes. SV har igjen gått foran og tatt saken inn i Stortinget. Senterpartiet har omsider kommet etter, etter at talspersoner fra Bondeaksjonen la inn et besøk hos Senterpartiets statsministerkandidat, Trygve Slagsvold Vedum, nylig.

Arbeiderpartiet står imidlertid igjen på perrongen. Har partiet tenkt å bli værende der? Hva sier partiets førstekandidat i Møre og Romsdal, som «er opptatt av arbeidsplasser?» Er dere ikke klar over at næringsmiddelindustrien i Norge er den største fastlandsnæringa i Norge? Og at næringsmiddelindustrien er ei sekundærnæring som hviler på primærnæringene?

Med håp og tro om at den rødgrønne koalisjonen, der også MDG og Rødt hører hjemme, går foran og viser vei i det grønne skiftet. Et grønt skifte som ikke har fokus på ei biologisk næring, blir aldri et reelt grønt skifte.

Derfor må DNA komme på banen. Møre og Romsdal Arbeiderparti som pilot for DNA nasjonalt, det hadde vært noe!