Bøndene ba om billigere vann – rådmannen sier nei

Averøyrådmannen fraråder politikerne å endre forskriften for at bønder kan få redusert vannavgift.