Boligplaner på dyrket jord: – Kan dekke behovet for framtida

Grunneier Gaute Bjerke-Busch vil sette i gang reguleringsarbeid for å legge til rette for boliger sentralt i Stangvik.