Prisøkning på 1,6 prosent for borettslagsboliger

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

NBBLs prisstatistikk viser en nominell økning på 1,6 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Fra 1. kvartal 2015 har prisene steget med 2,5 prosent.

Historisk har gjennomsnittlig prisvekst i 1. kvartal vært 3,7 prosent og stått for bortimot halvparten av prisveksten på borettslagsboliger i løpet av året.

Høyere forventninger

NBBLs analyser i forrige boligmarkedsrapport tilsa en prisvekst på 5 prosent i 2016. Thor Eek, administrerende direktør i NBBL hadde derfor ventet en noe høyere prisvekst i første kvartal.

- Denne veksten tror vi imidlertid vil komme frem mot sommeren, for utviklingen i norsk økonomi støtter våre prognoser, men det er store regionale forskjeller. Mens det er utfordrende tider i sørvest og spesielt i Stavanger, er aktiviteten på Østlandet høy. Våre egne erfaringer viser også at det er god aktivitet andre steder i landet, sier Eek.

Gjennomsnittsprisen på borettslagsboliger 1. kvartal er 2 424 000 kroner, hvorav andelen fellesgjeld utgjør 12,5 prosent.

Kraftigere prispress i boligmarkedet

Fra NBBLs ferske boligmarkedsrapport trekker Eek frem to argumenter som taler for kraftigere prispress i boligmarkedet: Rentekuttene fra Norges Bank vil stimulere boligprisene og utviklingen i norsk økonomi har vært bedre enn fryktet.

-I tillegg viser vår egen erfaring med nybyggingsprosjekter i for eksempel Sørum, Oppegård, Molde, Kristiansand og Hamar god aktivitet hvor prisene har blitt justert opp på grunn av stor etterspørsel, understreker Eek.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i årstalen «Nå kommer vinteren». Eek vil ikke uten videre avskrive det, men først kommer vårsleppet og sommeren i boligmarkedet.

NBBL tror derfor på et sterkere andre kvartal.

Artikkeltags