Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser, ang. det som skjer og ikke skjer, rundt Bolgneset-saken, og behandlingen av kontrollutvalgets Kjersti Støen.

Det er nå på høy tid at den politiske ledelsen i Kristiansund kommune opplyser befolkningen om hvilken rolle og ubegrensede fullmakter, de etter hvert «berømte» juristene i Kristiansund kommune har?

Kan disse advokatene etter eget forgodtbefinnende, nærmest offentlig henge ut en politiker på bakgrunn av at hun har stilt noen spørsmål «ubehagelige, for noen», angående Bolgneset? Den eneste synlig støtten hun får fra det politiske miljøet, er fra en av Venstres Asgeir Bahre Hansen. All honnør til han.

Hvor er hennes partifeller og ordfører? Synes de det er greit med en slik heksejakt? Jeg trodde at all kommunikasjon til byens politikere gikk gjennom byens rådmann og ikke hvilken som helst kommunal saksbehandler?

Når jeg leser hva kommunenes advokat Røsgaard har konkludert med, så har vel ikke dette noe med klareringen av Støen sin habilitet. Hun ber nærmest om at utvalget vurder Støen sin egnethet til å sitte i utvalget? Jeg fatter ikke at dette er kommuneadvokaten sin oppgave! Den vurderingen ble vel gjort av bystyret i 2019, og jeg kan heller ikke erindre at hennes kandidatur var omdiskutert.

Når både rådmann og ordfører forsvarer advokaten sin ordbruk og konklusjon, så blir jeg enda mer bekymret! At dette ikke faller inn i deres strategi rundt etableringen av Bolgneset, kan ikke Støen lastes for.

For oss som følger saken gjennom media, og uten at jeg kjenner Kjersti Støen, så virker det som om Støen kun har gjort en god jobb i sitt utvalg. All honnør til politikere med integritet og ryggrad, og ber om at bystyret v/ordfører beklager saken og rydder opp i egne rekker.