Snart skal Langveien ungdomsskole og Folkets hus forvandles til kulturbygget Normoria, og i den anledning tillater jeg meg å komme med et forslag til en sammenhengende «Kunst- og kulturakse» hvor det planlagte kulturhuset, Kristiansund Kunstforening og Festiviteten befinner seg. Det er de omkringliggende områdene som jeg er bekymret for. Jeg er redd de vil dra helhetsinntrykket mange hakk nedover. Bilder ligger vedlagt.

Kanskje er situasjonen i dag et resultat av at området gikk i glemmeboken etter at gamle Kristiansund kirke brant ned under krigen, og man lenge var usikker på om ny kirke skulle bygges opp igjen på samme sted; Lyhshaugen/Kirktomta. Det har i årevis sett ut som: «vet ikke helt hva vi skal gjøre med det».

Dersom du i dag går fra Skolegata og over Langveien, ser du først et beplantet parkområde, så kommer parkeringsplassen med Musikkpaviljongen. Parkeringsplassen er det vel ikke så mye å gjøre med på kort sikt, men kanskje kan vi få et bedre alternativ etter hvert.

Sliten gate

Neste parkområde ligger mellom p-plassen og Konsul Johnsens gate. Dessverre egner den seg lite for rekreasjon, og det blir oftere brukt til parkering av biler. Så kommer en meget sliten gate med enda flere parkerte biler. Lenger sør i samme gate er nok en liten park med en bauta, - inne i en trafikkøy! Deretter har vi Kristiansund Kunstforening som ser litt innestengt og bortgjemt ut mellom en bergskrent i bakkant og parkerte biler foran inngangen. Vi bør egentlig ikke være bekjent av et slikt område midt i sentrum av byen! Heldigvis ser det bedre ut ved Bræinlunden og Festiviteten.

Må følge med i tiden

Vi har alltid vært stolte over parkene våre, og det kan vi fortsatt være. Men vi bør også ha noe som viser at vi følger med i tiden. Derfor er det etter min mening nødvendig med et helhetlig anlegg i Kunst- og kulturaksen. Mitt forslag går bl.a. ut på å fjerne den delen av Konsul Johnsens gate som går mellom parkeringsplassen og Kristiansund Kunstforening. Ved behov kan veien vest for Bræinlunden utvides slik at den kommer parallelt med veien fra Barmannhaugen. Kunstforeningen må naturligvis ha en tilkomst for lasting /lossing, og jeg mener at det vil være estetisk riktig at den går fra parkeringsplassen og rett opp til bygget. Med en port i enden som kan åpnes ved utstillinger og vedlikehold. Ved å fjerne veien vil også Moses plass få en hel gate langs husrekken, samt bedre plass til biler som nå står parkert foran, og som skjuler Kunstforeningen. Og Moses, som de fleste har hørt om men nesten ingen har sett, vil plutselig bli synlig.

Stor blomstereng

Ved å fjerne veien har vi endelig mulighet til å få et sammenhengende parkområde som ikke skjemmer ut for den nye kunst- og kulturaksen. Men som i stedet bidrar til å løfte området inn i vår tid ved at det anlegges en stor blomstereng. Blomster er også noe som forener de tre kulturbyggene og har lange tradisjoner ved premierer og åpning av utstillinger. Ikke minst er det et viktig bidrag for å ivareta insektene våre, samt at det gir et viktig signal om tiden vi er inne i nå.

Det samme vil det gjøre dersom kommunen anlegger en gang- og sykkelsti i stedet for bilveien.

En annen gevinst er at en park mellom disse kulturinstitusjonene vil føye seg fint inn sammen med det flotte og tradisjonsrike parkanlegget som går fra «nykirka», ned til «Kirktomta».

Kafé, skulpturer og lekeapparat

Dersom dette blir en realitet, hadde det passet meget godt om Kunstforeningen fikk en kafé i form av et påbygg med store glassvinduer mot parken. En slik tanke er umulig slik som det ser ut i dag.

I tillegg kan parken romme skulpturer og lekeapparat med tema kunst/ kultur. Kanskje kan også Musikkpaviljongen få sin renessanse, og korps og kor har vi jo allerede både i byen og omlandet.

Fordi jeg er stolt av å være nordmøring og gla' i by'n min!