En kristiansunder må i fengsel etter å ha bløffet Nav.

Mannen la kortene på bordet da han møtte i retten og tilsto at han i løpet av et snaut år ikke hadde oppgitt alle timene han hadde jobbet på meldekortene til Nav. Til sammen fikk mannen – som er i 20-årene – utbetalt 142.373 kroner for mye i dagpenger.

Mannen ble dømt for grovt bedrageri.

I tråd med langvarig rettspraksis er folketrygdens grunnbeløp veiledende for grensen mellom betinget og ubetinget fengsel. Da mannen bedro Nav, var grunnbeløpet 96.883 kroner.

Kristiansunderen ble derfor dømt til ubetinget fengsel i 36 dager. Han fikk rabatt for tilståelsen, og uten den ville straffen ifølge dommen fra Nordmøre tingrett, ha blitt 45 dager i fengsel.