Det kunngjorde foreningen tirsdag.

– Dette er en spennende utfordring som jeg ser fram til å ta fatt på, sier Hauglie i en pressemelding.

– Avgjørende betydning

– Olje- og gassindustrien er en viktig næring for Norge. Den har avgjørende betydning for inntekter til statskassen og vår velferd, for arbeidsplasser over hele landet og som driver for teknologi og forskning som er viktig for Norge. Næringen vil også være avgjørende for at vi skal nå våre klimamål, sier Hauglie videre.

Fordi hun er tidligere statsråd skal Karantenemnda avgjøre når hun kan starte i jobben.

Styreleder Monica Th. Bjørkmann sier at Norsk olje og gass med Hauglie har fått en særdeles kompetent og god leder.

– Hauglie har en meget sterk politisk erfaring og forståelse. Som tidligere statsråd har hun unike forutsetninger til å lede organisasjonen gjennom den politiske debatten og de utfordringene industrien står midt oppe i, sier styrelederen.

Ut av regjeringen

I forbindelse med trygdeskandalen som ble kjent i slutten av oktober 2019, varslet Rødt, SV og MDG mistillit mot daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Hun ble da sittende, men ble i januar erstattet av Torbjørn Røe Isaksen (H).

I Norsk olje og gass overtar Hauglie etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i januar sluttet i jobben etter nesten fem år. Han jobber nå i konsulentselskapet Menon Economics, der han er assosiert partner.

Viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen har vært konstituert direktør etter Schjøtt-Pedersens avgang.