Gå til sidens hovedinnhold

– Bli med på å øke satsingen på kunst i det offentlige rom i Møre og Romsdal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Møre og Romsdal Kunstsenter (MRK) skal arbeide for å øke kompetansen rundt, og bruken av, kunst i det offentlige rom. Dette er et sentralt satsingsområde i vår strategiplanen for 2021-25 vedtatt på årsmøtet i 17.april i år. Vi inviterer fylkeskommunen, kommuner og private utbyggere i Møre og Romsdal til å være med i en slik satsing.

Investering i identitet

Billedkunstneren Karin Augusta Nogva fra Ålesund skiver i Sunnmørsposten 07.05.21:

«Kva hadde Oslo vore utan Vigelandsparken, Paris utan Eiffeltårnet, Noregs nordlegaste punkt Nordkapp utan globusen og Rjukan utan solspeilet. Vi har mange eksempel på kunst som identitetsmerke for ein stad. Det er derfor kunst er ei investering. Kunstnarar som utfører dette arbeidet er ei yrkesgruppe med lang utdanning, heilt spesiell kompetanse, og kunnskap til å utvikle nye konsept som skal vekke engasjement, kjensler og gi refleksjon. Det skal vere haldbart over tid og overleve generasjonar».

Kunstprosjekter i statlig regi

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlig rom, organisert som en statlig etat under Kulturdepartementet. KORO forvalter, produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele Norge. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innen fagfeltet. KORO skal sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og steder.

KOROs arbeid skal også bidra til å utvikle samtidskunsten og til å gi kunstnerne oppdrag og inntekter.

KORO kan bidra med tilskudd og kompetanse i lokale og regionale kunstprosjekter.

Kunstsentrenes rolle

MRK og de fleste andre regionale kunstsentrene i Norge tilbyr rådgivning og bistand til kommuner og fylkeskommuner ved regionale og lokale utsmykkingsprosjekter. MRK er del av et nettverk med 15 kunstsentre rundt om i landet. Kunstsentrene har rolle som rådgiver, oppdragsformidler og kvalitetssikrende ledd ved lokale og regionale kunstprosjekter i det offentlige rom.

Styret i MRK

• Per-Helge Malvik (leder)

• Terese Longva (nestleder)

• Randi Walderhaug Frisvoll

• Lisette Escobar

• Bent Erik Myrvold

Kompetanse og bistand fra MRK

Styret i MRK vil arbeide for økt satsing på kunst i det offentlige rom i Møre og Romsdal i årene som kommer. Sammen med våre eiere, Bildende Kunstnere i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere i Midt-Norge (NKM), vil vi bidra med kompetanse som sikrer høy kvalitet og gode resultater i lokale og regionale utsmykkings- og kunstprosjekter rundt om i hele fylket.

Fylkeskommunen med på laget

MRK har framhevet viktigheten av en økt satsing på kunst i det offentlige rom i vårt innspill til Møre og Romsdal fylkeskommunes arbeid med fylkesstrategi for kultur 2021-2024, kap profesjonell kunst og kulturformidling. MRK har også søkt fylkeskommunen om økte ressurser for å styrke MRKs kapasitet og kompetanse til å kunne bidra i en slik satsing.

Konferanse på nyåret

I 2022 vil MRK invitere ansatte og politikere i fylkeskommunen og kommunene i Møre og Romsdal, samt private utbyggere, til en konferanse med kunst i det offentlige rom som tema. Her vil vi presentere gode og inspirerende eksempler, gi råd om hvordan en går fram ved et utsmykkingsprosjekt, og invitere til en drøfting om hvorfor og hvordan vi skal få til en økt satsing på dette området i Møre og Romsdal.

Kunst, kultur og næringsutvikling

Kunst og kultur er viktige historiebærere. Kunst og kultur skaper arbeidsplasser og turisme og genererer kapital til samfunnet. Kunst og kultur øker livskvaliteten og styrker identiteten til befolkningen nasjonalt, regionalt og lokalt.

Vi inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene i Møre og Romsdal og private utbyggere til å være med i en økt satsing på kunst i det offentlige rom rundt om i hele fylket i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken