Gå til sidens hovedinnhold

Blåkopi av sykehussaken?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha blitt orientert om planer for nye skolekutt i Kristiansund kommune, er vi ansatte meget bekymret for fremtidens skole ved Bjerkelund og Rensvik. Allerede har vi krav om, og er i gang med å kutte 5 % av eget budsjett. Ytterligere kutt vil smerte, nesten uansett hvor de tas. Vi krever at våre elever og personale ikke rammes hardere av sparekuttene enn resten av grunnskolene i Kristiansund. Alle elever og skoler er like mye verdt!

Bjerkelund skole er planlagt sammenslått med Rensvik barneskole i et nybygg i Omsundet en gang i fremtiden. Ingen vet om dette faktisk blir en realitet. Samme skjebne er tiltenkt Dalabrekka og Goma barneskoler.  Vi reagerer sterkt på forslaget om å allerede skoleåret 2020/21 innføre felles administrasjon, og deling av trinnene mellom disse skolene. For vår del med 1.-4. trinn på en skole, og 5.-7.trinn ved den andre skolen.

Innlandet og Allanengen skoler er tenkt videreført med 1.-7. trinn på hver skole som tidligere, men med felles administrasjon.

Prosessen minner alarmerende om sykehussaken, der fødeavdelingen i Kristiansund er foreslått nedlagt lenge før det nye fellessykehuset står klart.

Vi trenger vår rektor og vår inspektør ved egen skole frem til det nye bygget eventuelt står klart! Vår frykt er at vi blir sittende med delt administrasjon i to bygg i mange år frem i tid. Om deler av det daglige, stedlige ansvaret skal legges over på lærerne, frykter vi økt sykefravær som følge av økt arbeidspress og ansvar. Vi stiller spørsmål ved om en redusert administrasjon makter å utføre alle oppgavene som det er behov for ved to så store skoler. Rensvik og Bjerkelund har i år til sammen 460 elever. Vårt forslag er i stedet å la den enkelte skole beholde sin stedlige ledelse, men heller foreta et kutt i administrasjon på eget budsjett, knyttet opp mot størrelsen på elevmassen ved hver enkelt skole.

Med de store reiseavstandene i skolekretsene til Rensvik og Bjerkelund, vil vi advare sterkt mot å fordele de ulike trinnene mellom skolene. Logistikken for å få barn sendt frem og tilbake til riktig skole vil bli utfordrende for familiene. En ekstra utfordring vil det bli for familier med flere barn, der noen skal til Bjerkelund, og andre til Rensvik. Spareforslaget om flytende skolegrenser vil sørge for fulle klasser i hele kommunen. Hva mer er det da å spare på å fordele trinnene på en slik måte? Vi krever å se tallene!

Er det egentlige formålet å legge ned to av kommunens SFO (skolefritidsordninger) lenge før eventuelle nybygg står klare? Ingen av skolene er per i dag egnet til å ta imot så mange barn på et sammenslått SFO. Reiseavstand og elevtall tatt i betraktning, så tror vi dette vil føre til at sværtl mange skolebarn i våre skolekretser slutter å bruke SFO, og heller daglig må tilbringe mange timer hjemme alene. Færre barn betyr tap av inntekt til å drive SFO.

Vi stiller også spørsmålstegn ved hvordan kommunen skal spare penger på samordning av SFO for jul og påske? En slik samordning eksisterer nemlig allerede.

De store reiseavstandene mellom Bjerkelund og Rensvik vil også ramme våre ansatte. Personale ansatt ved skolene, må påregne at de får delte dagsverk, og at det går vekk dyrebar arbeidstid når de skal forflytte seg mellom skolene. Vi regner med at kommunen har tatt med kjøregodtgjørelse i beregningen av en eventuell spare-effekt.

Vi krever at alle tiltak konsekvensutredes, slik at politikerne våre vet hva de sier ja eller nei til. Ikke la måten Helse Møre og Romsdal foretar kutt på bli en ledestjerne her i kommunen! Fordel eventuelle kutt jevnt på samtlige skoler. Ikke start nedleggingen av våre skoler før eventuelle nybygg står klart! Alle elever i kommunen vår har rett på et like godt skoletilbud!

Med hilsen bekymrede foreldre og ansatte ved Bjerkelund skole og Rensvik skole

For ansatte Bjerkelund skole, Eva Knutsen         

For ansatte Rensvik skole, Greta Mikaelsen

For FAU Bjerkelund, Linda O. Godø                    

For FAU Rensvik skole, Yngve Lystad

Les også

Foreldre om kuttforslag: - Vil resultere i et vesentlig dårligere læremiljø for elevene

Les også

Neergaard om kutt: - Vi trenger handlekraft

 

Kommentarer til denne saken