Mørebiskop Ingeborg Midttømme har engasjert seg sterkt i klimasaken, blant annet i å delta på flere klimatoppmøter og gjennom kirkemøtets vedtak om å be regjeringen stoppe leting etter mer olje og gass.

9.-11. mai og 14. mai kommer Midttømme på bispevisitas i Kristiansund. En bispevisitas er biskopens offisielle besøk til menighetene i bispedømmet. Her vil biskopen utfordres til å møte andres syn på klimasaken under et åpent dialogmøte i Kirkelandet kirke 11. mai.

I fjor høst gjorde kirkemøtet vedtak om å be regjeringen stanse leting etter mer olje og gass i Norge. Saken skapte debatt fordi mange mente kirka uttalte seg på sviktende grunnlag og uten konsekvensforståelse.

– Det er naturlig å diskutere kirke og klimasak når biskopen er på visitas i Kirkelandet kirke. Vår biskop har over tid vist et sterkt miljøengasjement som fronter kirkens syn i klimasaken. Kristiansund er en by der mange har sin inntekt fra olje og gass. Vedtaket i kirkemøtet leses av mange som at kirka aktivt jobber for å stanse olje og gassproduksjon før vi har alternativene på plass. Dette skaper dilemmaer som vi ønsker å snakke om i et åpent dialogmøte, sier leder i menighetens kulturutvalg, Stein Stokstad i en pressemelding.

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, KNN-leder Ole Jonny Rugset og driftsdirektør Tor Bjerkestrand stiller i dialogpanelet sammen med biskopen på et åpen møte i Kirkelandet kirke 11.mai klokka 18. Dialogen ledes av prost Sindre Stabell Kulø.