KBK - Bærum i bilder

09. november 2014, kl. 16:40