Like etter klokken 11 onsdag formiddag startet brannvesenet i Aure utrykning etter at det kom inn en melding om en trafikkulykke i området ved Indre Leirdalen i Aure.

Meldingen kom via såkalt eCall, et nødmeldingssystem for varsling av trafikkulykker.

Dersom en bil som har installert eCall havner i en trafikkulykke, aktiveres eCall automatisk. Da ringer systemet i kjøretøyet det europeiske nødnummeret 112, som i Norge vil rutes til brannvesenets 110-sentraler.

Men i dette tilfellet ble det etter hvert klart at det ikke var noen trafikkulykke, til tross for den automatiske meldingen.

– Vi fikk til slutt kontakt med bileier, som meldte at det trolig var en teknisk feil som var årsaken til alarmen. Brannvesenet kunne dermed avbryte utrykningen, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal.

eCall er utviklet for å spare dyrbare sekunder i en trafikkulykke. Samtidig fører det til mange feilalarmer, når personer i bilene med systemet trykker på SOS-knappen uten å vite at de utløser et nødanrop.

– Dette fører til unødvendige utrykninger og er ressurskrevende for nødetatene, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en artikkel på sine nettsider.