El-mopeden inntar Nordmøre

Etterspørselen etter elektriske kjøretøy har økt. Nå som el-bilen har blitt et helt vanlig skue på norske veier, skal også mopedene gå på strøm.