Gå til sidens hovedinnhold

Ingen rører elbilfordelene

Artikkelen er over 3 år gammel

Elbilenes avgiftsfordeler er en svært viktig årsak til det store salget av slike biler i Norge. Det har vært usikkerhet rundt flere av partienes holdninger til disse godene.

Miljøstiftelsen Zero har gått gjennom de forskjellige partienes holdning til det de kaller elbilgarantien. De har sett på valgprogrammene for 2017 til 2021, statsbudsjett og revidert budsjett for 2017 og alternative budsjetter for 2017 fra opposisjonen. I tillegg representantforslagene i Stortinget om elbil fra vårsesjonen.

Med elbilgaranti mener Zero at politikerne gir garantier om at de vil bruke avgiftssystemet og andre politiske virkemidler for at nullutslippsbiler skal være konkurransedyktige sammenlignet med de fossile konkurrentene.

Resultatet viste at det kun var Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet som ikke hadde noen klare lovnader om å videreføre elbilfordelene.

Dette kan finanspolitisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe Harald Jacobsen avkrefte.

– Vi kan garantere at nullutslippskjøretøy skal ha fordeler i mange år fremover, sier han.

Jacobsen mener at det er viktig at klimagassutslipp må reduseres betydelig på alle transportområder, og at de vil satse på nullutslippskjøretøy, bærekraftig biodrivstoff og fylle- og ladestasjoner i veitransporten.

Skal gjelde alle elbiler

– Nybilsalget fra 2025 skal være basert på biler uten utslipp. For å oppnå dette vil det være nødvendig med virkemidler som favoriserer nullutslippskjøretøy i flere år fremover, sier han.

Også Kristelig Folkeparti ønsker at elbilfordelene skal føres videre.

– Ja, KrF vil opprettholde avgiftsfordelene på nullutslippsbiler også i neste stortingsperiode. Vi ser at politikken virker og salget av elbiler øker. Den positive utviklingen bør fortsette og forsterkes. Vi mener det er for tidlig å fjerne de fordelene som nå gjelder ved kjøp av nullutslippsbiler, og vi mener staten fortsatt må stimulere dette markedet, sier Kjell Ingolf Ropstad i, nestleder i KrF.

– Det er viktig at det gjelder alle elbiler, og ikke bare blir et flatt tilskudd, slik at de som ønsker store biler går over til fossilbiler. Vi må beholde momsfritaket for alle elbilene, sier Per Kristian Sbertoli, senior kommunikasjonsrådgiver i Zero.

Jacobsen i Ap sier de ikke ønsker en løsning med et flatt tilskudd.

– Men vi har sagt vi vil se på mulige justeringer som gir momsfritak for teknologien, men ikke luksuriøst tilleggsutstyr.

Ifølge Ropstad vil også KrF ha avgiftsfordelene slik de er i dag.

Kommentarer til denne saken