Vil ha med seg alle museene

Gamle Kvernes Bygdemuseum (bildet) og Stiftelsen Nordmøre Museum har ennå ikke blitt enige om ny driftsavtale. Foto: Reidun Furseth

Gamle Kvernes Bygdemuseum (bildet) og Stiftelsen Nordmøre Museum har ennå ikke blitt enige om ny driftsavtale. Foto: Reidun Furseth

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Stiftelsen Nordmøre Museum har sagt opp driftsavtalene med lokalmuseene. Styreleder Einar Lund tror det skal være mulig å få alle med på nye avtaler.

DEL

I november i fjor sa stiftelsen Nordmøre Museum (SNM) opp alle de gamle avtalene med lokalmuseene. Dette skjedde i samråd med fylkeskommunen, som er statlig representant for museums- reformen og som står for 80 prosent av finansieringen i Stiftelsen Nordmøre Museum (SNM). I styremøtet forrige uke ble utredningen om nye driftsavtaler vedtatt. Styret ber om en rask avklaring på hvem som vil være med videre, blant annet på grunn av mulige personalpolitiske tiltak som må iverksettes.

Styret vedtok dessuten å oppnevne et utvalg som får ansvar for å forhandle fram de nye driftsavtalene der hvor man ennå ikke har kommet til enighet. I utvalget sitter styrelederen, direktør Ståle Tangen og Kari-Elin B. Løfaldli, som er de ansatte representant.

Det er mer enn ti år siden museumsreformen ble satt i verk. Stiftelsen Nordmøre Museum er forankringsmuseum på Nordmøre, med hovedsete i Kristiansund og med driftsavtaler og avdelingsledere i flere kommuner.

Ulike oppfatninger

Det er ingen hemmelighet at konsolideringen ikke har vært bare vellykket. I iveren etter å få alle med og at man skulle ha mest mulig like avtaler, har det oppstått en ulik og til dels manglende rolleavklaring mellom avtalepartene.

I innstillingen til styremøtet var det understreket at museumsreformen er forutsetningen for at stat og fylke gir midler til museene. Til gjengjeld må museene utføre det samfunnsoppdraget som forventes.

Men bestillingen fra storsamfunnet er ikke alltid den samme som forventningene i et lokalsamfunn. Gjennom arbeidet med driftsavtalene har det blitt avdekket at det er ulike forventninger, både når det gjelder økonomi, organisasjon og krav til spesialisering.

Har tatt masse energi

Administrasjonen ved SNM mener problemstillingene rundt driftsavtalene har gått ut over det museumsfaglige arbeidet. Den oppfatningen deler styreleder Einar Lund.

– Arbeidet med disse avtalene har tatt masse energi. Vi har mistet litt fokus. Jeg mener det er veldig viktig at vi klarer å holde oss samlet.

Han innrømmer at situasjonen på Kvernes er utfordrende.

– Vi måtte gjøre en endring av personalressursen. Vi har fått en henvendelse om en annen type avtale, hvor Gamle Kvernes Bygdemuseum får et prosjekttilskudd. Vi klarer ikke å få ny avdelingsleder på plass i løpet av 2015, sier Lund, som mener at gjeldssituasjonen på Kvernes er krevende.

– Men det er urimelig at de skal klare å kvitte seg med all gjeld før ny avtale inngås.

Artikkeltags