Fjellene i Gjemnes, Hustadvika og deler av Sunndalsfjella, på grensen mot Romsdal, har i dag faregrad 3.

Det betyr betydelig snøskredfare med generelt ustabile forhold.. Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Det melder varsom.no.

Det anbefales det å unngå terreng brattere enn tretti grader og holde avstand til utløpsområder.

Fjellene i Trollheimen har faregrad 2. Det betyr lokalt ustabile forhold. Også her kreves god kunnskap for å ferdes i fjellet nå.