Det var tre finalister som kjempet om klimasnuprisen, som ble delt ut på Nyttårskonferansen i Molde tirsdag: Betonmast Røsand (Averøy), Gomalandet SFO (Kristiansund) og Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Mens Gomalandet SFO reduserer matsvinn, og fylkeskommunen innfører elferger, har Betonmast Røsand utmerket seg ved å redusere avfall i sin byggevirksomhet.

Under byggingen av Kårvåg barneskole i Averøy ble avfallet fra byggeplassen mer enn halvert fra det som er vanlig. Det vanlige er 40 kg avfall per kvadratmeter, mens i dette byggeprosjektet endte det på 18 kg/m2.

– Bedriften er et forbilde og gir et viktig bidrag til omstillingen til sirkulærøkonomi og fram mot lavutslippssamfunnet, sa statsforvalter Else-May Norderhus under utdelingen av prisen, som hun foretok sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Ifølge en pressemelding fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal stiller Betonmast interne krav til at minst 80 prosent av avfallet skal sorteres, og har lenge ligget på nærmere 90 prosent i prosjektene sine.

Les mer om de nominerte i disse artiklene:

Klimasnuprisen

Årlig pris som deles ut av Statsforvalteren i Møre og Romsdal for å motivere til klimaomstilling. Dette er en påskjønnelse til noen som har vist særlig engasjement og resultat i arbeidet med klimavennlig omstilling i fylket.

Klimasnuprisen skal gå til et konsept som:

  • gir positiv utvikling med tanke på klima
  • er overførbar og til inspirasjon for andre
  • er i tråd med FNs bærekraftmål

Vinneren får 10.000 kroner og et diplom laget av barn ved Molde kulturskole.