Svorka, som sysselsetter nærmere 100 personer, betaler 11 millioner kroner i utbytte til eierne Surnadal, Rindal og Heim kommuner og Møre og Romsdal Fylke.

– Vi ønsker å takke kundene våre for at vi sammen skaper samfunnsnyttige midler som kommer lokalsamfunnet til gode, sier konsernsjef Halvard Fjeldvær i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Svorka er – ifølge sin egen pressemelding – kanskje den største investoren på Indre Nordmøre og investerer i underkant av 100 millioner kroner per år. I et normalår kjøper selskapet varer og tjenester fra næringslivet i nærområdet for mellom 40 og 50 millioner kroner.

På tross av lave strømpriser leverte Svorka tidenes resultat i 2020 med 40,2 millioner før skatt, og et årsresultat på 31,4 millioner.

– Bakgrunnen for resultatet er at vi har styrket oss på flere områder. Vi har vokst betydelig i antall kunder og geografisk utstrekning. I starten av 2021 passerte vi 11.000 kunder på bredbånd, og totalt har vi nærmere 15.000 unike kunder. Det betyr at vi snart har doblet kundeporteføljen på de siste sju årene, sier konsernsjef Fjeldvær.