Det bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som utfører disse analysene, overfor VG.

– En hetebølge som dette er en type hendelse som vi mener det er viktig å rette oppmerksomhet mot, både gjennom analyser og i klimatilpasningsarbeidet for øvrig, sier statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet til avisen.

Han viser til at Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med en ny stortingsmelding om klimatilpasning, og at heteberedskap naturlig hører hjemme her.

Det er også et kommunalt ansvar å være forberedt på ulike kriser og naturkatastrofer gjennom analyser og tiltak. Røde Kors mener Norge per i dag verken har infrastrukturen eller kunnskapen som trengs for å takle ekstrem varme.

– Hetebølger er ikke noe som står øverst på prioriteringslisten, men det er absolutt noe vi må ta innover oss, sier Anders Thorheim, leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Norges Røde Kors.