Åtte sherpaer fra Nepal er hentet inn for å legge det som totalt handler om 1.000 tonn stein. Onsdag vil det bli brukt helikopter for å frakte stein opp til ulike depot på selve fjellet.

Gunnar Grimstad i venneforeningen Kvernberget Opp og Geir Vetti i Stibyggjaren henstiller sterkt om at turgåere holder seg unna Kvernberget onsdag.

– Vi ønsker ikke trafikk av folk i området når helikopteret skal fly opp og ned, sier Grimstad.

Det blir flere runder med bruk av helikopter, men i første omgang kun på onsdag.

Prosjektet har en totalkostnad på 6,5-7 millioner kroner. Sparebank 1 Nordmøre, Sparebanken Møre og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal spytter inn 3 millioner. Resten handler om spillemidler og penger fra øvrige støttespillere.