Gå til sidens hovedinnhold

Ber studenter gå i frivillig koronakarantene

Seks kommuner går sammen om en «sterk anbefaling» til studenter om å gå i frivillig karantene i ti dager.

Kommuneoverlegene i seks kommuner i Møre og Romsdal kommer torsdag med en felles anbefaling:

«Alle studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene. Vi anbefaler også at man i denne tidagersperioden så langt som mulig unngår kontakt med personer i risikogruppene».

Anbefalingen gjelder fra 12. november og ut året.

Det er Kristiansund, Averøy, Hustadvika, Molde, Rauma og Aukra kommuner som sammen har sendt ut oppfordringen torsdag ettermiddag.

Områdene som har høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de siste 14 dagene.

– Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider. Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om vi anbefaler karantene etter hjemkomst, skriver kommuneoverlegene i pressemeldingen.

Nasjonalt har det vært en betydelig økning av nye smittetilfeller de siste ukene, mens vårt distrikt har ikke vært rammet i like stor grad.

Møre og Romsdal var i uke 44 og 45 det fylket i landet med nest lavest antall påviste tilfeller per 100.000 personer. Totalt var det 48,3 per 100.000 i vårt fylke. Til sammenligning var det i Oslo, Vestland og Viken henholdsvis 253,5, 186,3 og 166,3 smittede per 100.000.

– Et stort antall vil komme hjem

Men nedstenging av fysisk undervisning og fritidstilbud andre steder i landet kan nå føre til at studenter som ellers er bosatt andre steder, kommer hjem til Nordmøre.

– Vi er kjent med at et stort antall studenter har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til våre kommuner, skriver kommuneoverlegene, og fortsetter:

– For å unngå en smittespredning fra områder med høyt smittenivå og til våre kommuner mener vi derfor denne sterke anbefalingen både er riktig, nødvendig og forholdsmessig. Anbefalingens viktighet i bekjempelsen av pandemien anses å overstige de ulempene det skaper for den enkelte. Vi velger i første omgang gjøre dette som en sterk anbefaling, men utelukker ikke vedtak etter smittevernloven dersom dette anses nødvendig av smittevernmessige hensyn.

Studenter som kommer hjem oppfordres derfor på det sterkeste til å gå direkte i karantene etter hjemkomst. Alle som har eller får symptomer må teste seg, selv ved milde symptomer.

Det stilles ikke krav om karantenehotell, og kommuneoverlegene skriver at «karantenen må være på egnet sted».

Anbefalingen fra de seks kommunene er signert Askill Sandvik (Kristiansund), Cato Innerdal (Molde), Petter Holen (Hustadvika), Jon Sverre Aursand (Rauma), Thomas Rakvåg (Aukra) og Kjetil Leirbekk (Averøy).

Ulikt i og utenfor Norden

Onsdag opplyste regjeringen at norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene, ikke trenger å gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

Utenlandsstudenter som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som «bosatt i Norge» etter covid-19-forskriften.

Regjeringen presiserer nå at også studenter i andre nordiske land skal anses som bosatt i Norge etter karantenereglene – selv om de har registrert flytting fra Norge til studielandet og mistet folkeregistreringen i Norge.

De trenger derfor ikke oppholde seg på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene på annet egnet karantenested.

– Karantenereglene skal ikke slå ulikt ut for norske studenter i og utenfor de nordiske landene på grunn av de spesielle reglene for Norden om hvor du skal være folkeregistrert. Nå presiserer vi at også norske studenter i Norden som vil komme hjem til jul, kan gjennomføre karantenen sin hjemme, ikke på karantenehotell, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Karanteneplikten gjelder fortsatt og nærkontakter må unngås, opplyser regjeringen.

Kommentarer til denne saken